ခွယ်

ခွယ်


ခွယ် (နာမ်)


ခနွှဲတမျိုး။ "မြက်သီးခပ်ခွယ်၊ အဝကြယ်၊ ညာပယ်ယမ်းတိုင်းပါ။" ကဝိသတ်၊ ၄၆။
-ဆက်ရန်-

ခွပ်

ခွပ်


ခွပ် (ကြိ)


၁။ ကြက်၊ ငှက်၊ မြွေနဂါးတို့ အတက်​အတောင်၊ နှုတ်သီး စသည်တို့ဖြင့် ပေါက်ဆိတ် ထိုးဆွပ်တိုက်ခိုက်သည်။
-ဆက်ရန်-

ခွန်

ခွန်


ခွန် (နာမ်)

(၁) အုပ်ချုပ်ရေး စရိတ်အတွက် အစိုးရက တိုင်းသူပြည်သားများထံမှ တောင်းခံယူသော ငွေ။ အခွန်။ အတုတ်။-ဆက်ရန်-

ခွန်း

ခွန်း


ခွန်း (နာမ်)

(၁) မြွက်ဆိုသော စကားလုံး။
-ဆက်ရန်-

ခွတ်

ခွတ်


ခွတ်လတ် (နာမ်)

အစနှင့်အဆုံး အကြားရှိ အလယ်အရပ်။ "တောင်ခွတ်လတ်တွင် ကျောက်တလုံးဆီး၍ ခံလင့်သဖြင့်။" ပညှာ၊ ၆၇၅။
-ဆက်ရန်-