ခွာ

ခွာ


ခွာ (နာမ်)

ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိတ် စသည်တို့၏ခြေစွန်းလက်စွန်းများကိုသော်လည်းကောင်း၊ ခြေချောင်း လက်ချောင်းအစွန်းများကို သော်လည်းကောင်း ဖုံးအုပ်နေသော အရိုးကဲ့သို့ မာသောအရာ။
-ဆက်ရန်-

ခွ

ခွ


ခွ (ကြိ)

(၁) ပင်စည်၊ ပင်မမှ အကိုင်းအလက် နှစ်ခု သုံးခု စသည် ခွဲထွက်သည်။
-ဆက်ရန်-

ခြုံ

ခြုံ


ခြုံ (ကြိ)

(၁) အပေါ်က လွှမ်းအုပ်သည်။ ဝန်းကျင်က ပတ်ရစ်သည်။ အပေါ်နှင့်ဝန်းကျင်က လွှမ်းအုပ်ပတ်ရစ်သည်။
-ဆက်ရန်-

ခြယ်

ခြယ်


ခြယ် (ကြိ)

(၁) ဆန်းကြယ်အောင် ဖန်တီးသည်။
-ဆက်ရန်-

ခြိမ်း

ခြိမ်း


ခြိမ်း (ကြိ)

(၁) မြည်ဟည်းသည်။ ထစ်ချုန်းသည်။
-ဆက်ရန်-