ခြိမ့်

ခြိမ့်


ခြိမ့်ခြိမ့် (ကြိဝိ)

အပြင်းအထန် (မြည်ဟည်းသည်။)
-ဆက်ရန်-

ခြမ်း

ခြမ်း


ခြမ်း (ကြိ)

(၁) ထက်ဝက်ခွဲသည်။ အဆတူ ခွဲသည်။

(၂) သာမန်အားဖြင့် ခွဲစိတ်သည်။
-ဆက်ရန်-

ခြောင်း

ခြောင်း


ခြောင်းခြောင်း (ကြိဝိ)

(ဖုန်၊ အဆိပ်၊ မာန် စသည်) ပြင်းထန်စွာ။ "သူ့စစ်သည်လာ၍ ခြောင်းခြောင်း တက်သော မြူမုန့်ကို မြင်ကာတည်း။" ရာကျော်။ ၃၈။ "ဆိပ်ငွေ့ ခြောင်းခြောင်း၊ နဂါးခေါင်းကို၊ အပေါင်းချိုးဖဲ့။" ဘူလင်၊ ၃၃၃။ "သံကို ကိုက်သော်၊ အမှိုက် တ​ချောင်း၊ ပြတ်စကောင်းသား၊ ခြောင်းခြောင်း သည်းထန်၊ ထွက်သည်မာန်ကို။" မြား၊ ၇၈။
-ဆက်ရန်-

ခြစ်

ခြစ်


ခြစ် (ကြိ)

ထက်မြက်သော အသွားအစွန်းမျိုးဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ခက်မာသော အသွားအစွန်းမျိုးဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သာမန်အားဖြင့်သော်လည်း ကောင်း၊ အရေးအသား ထင်အောင်သော်လည်းကောင်း၊ အစအနများ ပဲ့ကွာလာအောင်သော်လည်းကောင်း၊ မီးပွင့်​ အောင်သော်လည်းကောင်း ဖိနှိပ်ဆွဲတွန်းသည်။
-ဆက်ရန်-

ခြင်း

ခြင်း


ခြင်း (နာမ်)

​(၁) ဝါး၊ ကြိမ် စသည်တို့ကို နှီးဖြာ၍ ခပ်ကျဲကျဲ ရက်လုပ်ရသော ပစ္စည်းထည့်ရန် တောင်း။

(၂) ခြင်းလုံး-(နာမ်)နှင့်အတူတူ။
-ဆက်ရန်-