စွန့်

စွန့်


စွန့် (ကြိ)

(၁) မလိုသည်တို့ကို လွှင့်ပစ်သည်။


စွန့်ကြဲ (ကြိ)

လှူသည်။ ပေးကမ်းသည်။


စွန့်ခြင်းကြီး(၅)ပါး

(၁) ဓနပရိစာဂ - ဥစ္စာပစ္စည်းတို့ကို စွန့်ခြင်း။

(၂) ပုတ္တပရိစာဂ - သားသမီးတို့ကို စွန့်ခြင်း။

(၃) ဘရိယပရိစာဂ - မယားကို စွန့်ခြင်း။

(၄) အင်္ဂပရိစာဂ - ခြေလက်မျက်စိ စသော ကိုယ်အင်္ဂါကို စွန့်ခြင်း။

(၅) ဇီဝိတပရိစာဂ - အသက်ကို စွန့်ခြင်း။ (ဗဟုသုတ ပုလဲပန်းကုံး)


စွန့်အပ်သော မယား(၅)ပါး

(၁) မြုံသော မိန်းမလည်း တစ်ပါး ဖြစ်သည်။

(၂) သားယောက်ျား မမွေး၊ သားမိန်းမသာ မွေးသော မိန်းမ။

(၃) နူနာရှိသော မိန်းမလည်း တစ်ပါး ဖြစ်သည်။

(၄) အကျင့်သွမ်းသော မိန်းမလည်း တစ်ပါး ဖြစ်သည်။

(၅) လင်ကို မမြတ်နိုးသော မိန်းမလည်း တစ်ပါး ဖြစ်သည်။ (ဗဟုသုတ ပုလဲပန်းကုံး)-ဆက်ရန်-