စွပ်

စွပ်


စွပ် (ကြိ)

(၁) အပေါက်တွင်းသို့ တစုံတရာကို လျှိုသွင်းသည်။


စွပ်ကျယ် (နာမ်)

ဝတ်လျှင် ကျယ်သွားသော ယောက်ျားဝတ် အတွင်းခံအင်္ကျီတမျိုး။


စွပ်စွဲချက် (နာမ်)

စွပ်စွဲပြောဆိုချက်။
-ဆက်ရန်-