စွယ်

စွယ်


စွယ် (နာမ်)

(၁) လူ၏ရှေ့သွားနှင့်စွယ်ရံ အကြားရှိ သွားလေးချောင်း။

(၂) ဆင်၏ခံတွင်း အပြင်သို့ ထိုးထွက်နေသော သွားရှည်၊ သွားချွန်။

(၃) မြွေ၏ အဆိပ်ရှိသော သွား။

(၄) လွှသွားသဖွယ် နှစ်ဘက်သွားများ ပေါက်နေသော ငါးမန်း၏နှုတ်သီးရှည်။ အစွယ်။

(၅) တစုံတရာမှ ငေါချွန်ထိုးထွက်နေသော အရာ။
-ဆက်ရန်-