စုံ

စုံ


စုံ (နာမ်)

သစ်ပင် ချုံနွယ်များ ထူထပ် များပြားစွာ ပေါက်ရာ တော။


စုံစမ်းသိရာသော အကြောင်း (၇)ပါး

(၁) တို့က သူလျှိုလွှတ်သဖြင့် သိရာသည်။

(၂) သူက လွှတ်သည်ကို တို့က ကင်းစောင့်သဖြင့် သိရာသည်။

(၃) တို့က ကုန်ပြုသွားသဖြင့် သိရာသည်။

(၄) သူက ကုန်ပြုလာသော ကုန်သည်တို့အား ပေးကမ်းဖြားယောင်း၍ သိရာ၏။

(၅) တို့က တမန်စေသဖြင့် သိရာ၏။

(၆) သူ့အရပ်မှ လာသူတို့အား ဥပါယ်တမည်ဖြင့် စုံစမ်း၍ သိရာ၏။

(၇) သူ့တမန်ကို ပေးကမ်းစုံစမ်း၍ သိရာ၏။ (ဗဟုသုတ ပုလဲပန်းကုံး)
-ဆက်ရန်-

စိမ်း

စိမ်း


စိမ်း (နာမဝိ)

(၁) မြရတနာ၊ မြက်တို့၏ အရောင်မျိုး ဖြစ်သော။


စိမ်းဖပ်ဖပ် (ကြိဝိ)

စိမ်းစို လန်းဆန်းလျက်။-ဆက်ရန်-

စိမ်

စိမ်


စိမ် (ကြိ)

(၁) ရေတွင် ဖြစ်စေ၊ အရည်တွင် ဖြစ်စေ နှစ်ထားသည်။


-ဆက်ရန်-

စိမ့်

စိမ့်


စိမ့် (ကြိ)

(၁) အရည်သည် တခုခုကို ဖြတ်၍ တဖြည်းဖြည်း ထွက်သည်၊ ဝင်သည်။


-ဆက်ရန်-

စမ်း

စမ်း


စမ်း (နာမ်)

မြေကြီးမှ ရေအမြဲစိမ့်၍ ယိုစီးထွက်ရာ အရပ်။ "ကမ်းစရေဆိပ်၊ စမ်း​ရိပ်စိုစို၊ မြေတခိုမှာ။" နေကန်။ ၇။-ဆက်ရန်-