တောင့်

တောင့်


တောင့် (ကြိ)

(၁) မာတင်းသည်။ မာတင်းအောင် လုပ်သည်။ ညောင်းညာမာကျောသည်။


-ဆက်ရန်-