တိုင်

  • Print

တိုင်


တိုင် (ကြိ)

(၁) အကြောင်းကြားသည်။ အခွင့်တောင်းသည်။


-ဆက်ရန်-