ပုစ်

ပုစ်

ပုစ္ဆာ (နာမ်)

အမေးစကား။ မေးခွန်း။ [ပါဠိ]


-ဆက်ရန်-