ပည်း

ပည်း

ပည်း (နာမ​ဝိ)

များပြားသော။ "ရွှေဖြင့် ပည်းသော လက်ဝတ်ရတနာတို့ကို"


-ဆက်ရန်-