ရဲ့

ရဲ့


ရဲ့ (စည်း)

(၁)မေးမြန်းရာ၊ ဝန်ခံရာ စကားတို့၌ သေချာမှုကို အလေးပြု၍ ကြိယာနောက်၌ ဆက်စပ်သုံးစွဲသော စကားလုံး။ (စာရေး ရာ၌ "၏"ကိုလည်း ပြောင်းလဲရေးသားကြသေးသည်။)


-ဆက်ရန်-