ရော့

ရော့


ရော့ (စည်း)

(၁)တစုံတဦးအား ပန်ကြားရာ၊ ကြိမ်းဝါးရာ၊ ခွင့်ပြုရာ စကားတို့တွင် ကြိယာအဆုံး၌ တွဲစပ်သုံးလေ့ရှိသော စကားလုံး။


-ဆက်ရန်-