ရဉ်

ရဉ်


ရဉ် (ကြိ)

ပိုင်းဖြတ်သည်။ "သံယောဇဉ်ကို၊ ရဉ်ကာ ဖြတ်လျက်။" ဇပျို့၊ ၁၃၃။




-ဆက်ရန်-