ရန်း

  • Print

ရန်း


ရန်း (နာမ်)

တောက်ပသော အရောင်။ "ဖန်ရည်ဆိုးစွန်း၊ သက်တင်ရန်းသို့။" ကိုး၊ ၂ဝ။


ရန်း (ကြိ)

(၁) ရံကာသည်။ အတားအရံ ပြုသည်။ "အောင်ချည်ရန်းလျက်၊ ရွတ်မန်းပျောက်ငြိမ်း။" မင်းကျော်၊ ၇၈။

(၂) (သင်္ကန်း) ရုံဝတ်သည်၊ သိုင်း၍ တင်သည်။ "နှီးရင်းသင်္ကန်း၊ အပေါ်ရန်း၍။" ရာသီ၊ ၃၇။
-ဆက်ရန်-