ရည်း

ရည်း


ရည်း (ကြိ)

ရည်းငံ(ကြိ)(၁)နှင့်အတူတူ။


ရည်းငံ (ကြိ)

(၁) တစုံတရာကို ဆန္ဒပြင်းစွာ စွဲစိုက်မျှော်ရည်သည်။




-ဆက်ရန်-

ရည်

ရည်


ရည် (ကြိ)

(၁) ဦးတည်၍ ညွှန်းသည်။ ဆိုလိုရင်း အချက် ပြုသည်။




-ဆက်ရန်-

ရဉ်

ရဉ်


ရဉ် (ကြိ)

ပိုင်းဖြတ်သည်။ "သံယောဇဉ်ကို၊ ရဉ်ကာ ဖြတ်လျက်။" ဇပျို့၊ ၁၃၃။




-ဆက်ရန်-

ရဉ့်

ရဉ့်


ရဉ့် (ကြိ)

ပိုင်းဖြတ်သည်။ "လည်ဆံကျဉ့်လျဉ့်၊ ထားဖြင့် ရဉ့်၊ ကစဉ့်ကလျားလိုက်။" ကဝိသတ်၊ ၁၆၉၅။




-ဆက်ရန်-

ရဇ္ဇင်

ရဇ်


ရဇ္ဇင် (နာမ်)

မြို့တော်၏ အင်္ဂါ ခုနစ်ပါး။ (ရာဇာဘိဟိတဒီပနီကျမ်း၌ ၁၊ တံခါးတိုင်။ ၂၊ ကျုံး။ ၃၊ သူရဲပြေး။ ၄၊ လက်နက်။ ၅၊ ရဲမက်။ ၆၊ တံခါးစောင့်။ ၇၊ မြို့ရိုး ဟူ၍ ပြသည်။ ကိုးခန်းပျို့၊ ၁၁၈ တွင် "မှူးမတ်ရည်ကောင်း၊ ပစ္စုန်ချောင်းနှင့်၊ ကျုံးမြောင်း မြို့ခဲ၊ သူရဲဗိုလ်အား၊ တိုင်းကားစည်ဝ၊ ကျီကျပြည့်နှက်၊ ကြံဖက်ခင်ပွန်း၊ ပြဋ္ဌာန်းကွပ်နှင်း၊ ပြည့်ရှင်မင်းနှင့်၊ မကင်းစရာ၊၊ ပြည့်တံထွာဟု၊ အင်္ဂါအပြား၊ ခုနစ်ပါးတွင်။" ဟူ၍ တနည်းပြသည်။) [ပါဠိ]




-ဆက်ရန်-