အေ့

အေ့

အေ့ (နာမ်)

မြန်မာသရ(၂၂)လုံးတို့တွင် အပါအဝင် ဖြစ်သော (၁၁)လုံးမြောက်သရ။

အေ့ (အာလုပ်)

မိန်းမအချင်းချင်း ရင်းနှီးစွာ စကားပြောဆိုရာတွင် သုံးသော အဆုံးသတ်စကားလုံး။


-ဆက်ရန်-