အဲ

အဲ

အဲ (နာမ်)

မြန်မာသရ(၂၂)လုံးတို့တွင် အပါအဝင်ဖြစ်သော (၁၃)လုံးမြောက်သရ။

အဲ (နာမ်)

အဲဟူသော အသံချီကာ အဲဟူသော အသံချ၍ သီဆိုသော ရှေးကဗျာသီချင်း။


-ဆက်ရန်-