အဲ့

အဲ့

အဲ့ (နာမ်)

မြန်မာသရ(၂၂)လုံးတို့တွင် အပါအဝင်ဖြစ်သော (၁၄)လုံးမြောက်သရ။

အဲ့ (ကြိ)

အသံကြည်လင်ခြင်း မရှိ ဖြစ်သည်။ "အသံမှာ အဲ့၍ ချောင်းလည်း အမြဲဆိုးသူ ဖြစ်လေသည်။" သည်မိုး၊ ၃၉။


-ဆက်ရန်-