အော

  • Print

အော

အော (နာမ်)

မြန်မာသရ(၂၂)လုံးတို့တွင် အပါအဝင်ဖြစ်သော (၁၅)လုံးမြောက်သရ။

အော၊ ဦး၊ ငရနဲမြို့စားအတွင်းဝန်

ဦးအောသည် ဗဒုံမင်းလက်ထက်တွင် နေမျိုးသီရိကျော်သူဘွဲ့ဖြင့် ငရဲနဲမြို့စားအတွင်းဝန်ရာထူး ရရှိခဲ့သည်။ သူသည် ၁၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၁၇၈၇ ခုတွင် လှိုင်မင်းသား၏အကြီးတော်ရာထူး ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်ဟန်ရှိပါသည်။ သူသည် ၁၊ ဒီဇင် ဘာ၊ ၁၇၈၇ ခုတွင် လှိုင်မင်းသား၏အကြီးတော်ရာထူး ပေးအပ်ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်ဟန် ရှိပါသည်။ (ကုန်းဘောင်ခေတ် မင်းမှု ထမ်းများ အဘိဓာန်-တင်နိုင်တိုး)


-ဆက်ရန်-