အလှရွာ

 

ည၏မီးအိမ်၊ ဝင်းပချိန်

တိမ်ဘုံတိမ်နန်း၊ ငွေရောင်ဆမ်း

ညပန်းမာလာ၊ ပဒုံကြာ

နံ့သာထုံအေး၊ လေအသွေး

မွှေးတယ်လေ့၊ မွှေးတယ်လေး။

 

ရွာလမ်းမြေမာ၊ လရောင်ဖြာ

ရွာသူဖော်ချင်း၊ ဆန်ဖွပ်ယင်း

ထမင်းဆီဆမ်း၊ ရွှေလင်ဗန်း

တဗန်းလောက်ကွယ်၊ ပေးပါကွယ်

မောင်ငယ်ချော့တေး၊ တအေးအေး

တေးညင်းယင်းလျှင်၊ လုပ်ငန်းခွင်

ရွှင်တယ်လေ့၊ ရွှင်တယ်လေး။

 

ရွာလယ်မြေကွက်၊ လရောင်ပက်

ရွာ့တွက်ရေးရာ၊ အဖြာဖြာ

စုကာဆွေးနွေး၊ ရွာ့အရေး

ညရေးညတာ၊ ကင်းလည်းပါ

ခြံကာစည်းရိုး၊ တံတားထိုး

ရေအိုးစင်တည်၊ ရွာဦးဆီ

ညီစွာလုပ်အား၊ ပေးစို့လား

ပေးတယ်လေ့၊ ပေးတယ်လေး။

 

ရွာ့စာကြည့်ဆောင်၊ ညမီးရောင်

ညီမောင်ညီမ၊ တူတကွ

သုတစုံစွာ၊ ဖတ်ဖွယ်ရာ

ဖွေကာရှာဖတ်၊ မအားလပ်

ရွာရပ်ရေးရာ၊ တချိန်မှာ

ဝန်တာယူရေး၊ အားသစ်မွေး

ကြိုးတယ်လေ့၊ ​ကြိုးတယ်လေး။

မောင်လှိုင်သွင်(အင်းစိန်)

မြဝတီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၇၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ အတွဲ ၂၇၊ အမှတ် ၁။