စကားလုံးတွဲအဘိဓာန် - လှသမိန်

eBook file size: 87.2 KB
ebook pages: 3
Publication: ၁၉၇၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ၊ အတွဲ ၂၇၊ အမှတ် ၁ ထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။
Brief: စကားလုံးတွဲအဘိဓာန် တစ်ခု ဖော်ထုတ်ရန် အကြံ​ပြုရေးသား ရှင်းလင်းထားသော​ ဆောင်းပါးဖြစ်၏။


DownloadRelated Articles


လှသမိန်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ


မြန်မာစကားနှင့်မြန်မာစရိုက် - လှသမိန်

eBook file size: 91.7 KB
ebook pages: 4
Publication: ၁၉၈၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ အတွဲ ၂၉၊ အမှတ် ၅ ထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။
Brief: မြန်မာဥပစာစကားများကို အနက်များနှင့်တကွ ရှင်းပြထားပါသည်။


DownloadRelated Articles


လှသမိန်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ


စမ္ဗူဒီပဥ​ဆောင်းကျမ်း

eBook file size: 22.3 MB
ebook pages:
Publication: မြန်မာနိုင်ငံ သာသနာရေးဦးစီးဌာနဝဘ်ဆိုက်မှ ပြန်ယူတင်သည်။
Brief:


Download


ပျောက်ဆုံးနေသော စကားလုံးများ - လှသမိန်

eBook file size: 85.0 KB
ebook pages: 3
Publication: ၁၉၈ဝ ခုနှစ်၊ မတ်လ၊ အတွဲ ၂၈၊ အမှတ် ၅ ထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။
Brief: ရှေးအခါက သုံးခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ မသုံးတော့သော စကားလုံးများ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြထားပါသည်။


DownloadRelated Articles


လှသမိန်၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ


ပါဠိသက်ဝေါဟာရ အဘိဓာန် - ဒဂုန်ဦးထွန်းမြင့်

eBook file size: 61 MB
ebook pages:
Publication: မြန်မာနိုင်ငံ သာသနာရေးဦးစီးဌာန၊
Brief:


Download