ချွန်း

ချွန်း


ချွန်း (နာမ်)


ဆင်ကို ချိတ်၍ ပေါက်၍ ခိုင်းစေ အသုံးပြုရန် အဖျားတွင် သံဆူးကောက် တပ်ထားသည့် အချောင်းအတံ။-ဆက်ရန်-