ဂု

  • Print

ဂု


ဂုဏဝုဎို (နာမ်)


အရည်အသွေး၊ အစွမ်းသတ္တိအားဖြင့် ထူးမြတ်ကြီးမားခြင်း။ "သီလဂုဏ်၊ ပညာဂုဏ်၊ သမာဓိဂုဏ်ဖြင့် ကြီးခြင်း တည်းဟူ သော ဂုဏဝုဎို။" စွယ်၊ ဒု။ ၃၆၉။ [ပါ]
-ဆက်ရန်-