ေဂခုိရုိးရာဓေလ့ နာမည္ေပးပြဲ - စိန္ထြန္း(ပခုကၠဴ)

eBook file size: 114 KB
ebook pages: 4
Publication: ၁၉၈၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ၊ အမွတ္(၂၃၆)ထုတ္ ေငြတာရီမဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

Download

သမုိင္း၀င္ စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ (ဒုတိယတြဲ)

(မွတ္ခ်က္။) Information Only

ကယားျပည္နယ္ ျပန္ၾကားေရးအရာရွိ ဦးခင္ေမာင္မွ ဦးစီးထုတ္ေ၀၏။ စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၂၀၀ ပါ၀င္၏။ ျမန္မာ အဂၤလိပ္ ႏွစ္က႑ခြဲ၍ ပါ၀င္၏။

 

ပါ၀င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ-

၁။ နိဒါန္း

၂။ ကယားျပည္နယ္ ခုနစ္စင္ၾကယ္(ေစာေရႊဗုိလ္)

၃။ အထူးရာဇ၀တ္ရုံး အယူခံအဖြဲ႔ ရာဇ၀တ္အယူခံမႈ

၄။ ကယားျပည္နယ္ ေစာလွေဘာ္ (တကၠသုိလ္ေအးသန္႔)

၅။ ကယားေခါင္းေဆာင္ ေစာလွေဖာ္ (နတ္ေမာက္ဘုန္းေက်ာ္)

၆။ ကယားျပည္နယ္(ကရင္နီနယ္မ်ား) – (ဦးသန္႔၊ ျပည္ေတာ္သာခရီး)

၇။ ကရင္နီနယ္ျပႆနာ(၁၈၇၃/၁၈၇၅) (ဦးစိန္ျမင့္)

၈။ ကရင္နီနယ္ျပႆနာ (ဦးေအာင္သိန္း)

၉။ ကရင္နီနယ္ရာဇ၀င္ႏွင့္ကႏၱာရ၀တီရာဇ၀င္အက်ဥ္းခ်ဳပ္(ေစာခြန္ငယ္)

၁၀။ လြဳိင္ေကာ္ၿမိဳ႕သမုိင္း (ျပည္ေထာင္စုသားစာေစာင္)

၁၁။ ကယားျပည္နယ္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ရုိးရာပြဲေတာ္မ်ား (ေဒၚခင္ခင္စု-မႏုႆေဗဒ ဌာန)

၁၂။ ကယားစကားပုံ (ဦးမင္းႏုိင္)

၁၃။ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၿဗိတိသ်ွတုိ႔ သိမ္းယူၿပီးေနာက္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကို သိမ္းသြင္းပုံ

၁၄။ နန္႔ေနာင္းခါရီ၊ ေဒြးမယ္ေနာ္ (ေရႊမန္းဦးေက်ာ္စိန္)

၁၅။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေက်ညာခ်က္ အမွတ္(၉)ႏွင့္(၁၁)

English Section

1.    A Brief History of Kayah State

2.    Extracts from The Conquest, Pacification and administration of the Shan States, by Dr. Clarence Hendershot.

3.    Extract from the Union of Burma, by Hugh Tinker.

4.    Extract from Burma in the Family of Nations, by Dr. Maung Maung.

5.    Extract from The Stricken Peacock, by Dr. Htin Aung.

6.    Extract from Burma, by D.G.E. Hall.

7.    Extract form the Making of Burma by Dorothy Woodman.

8.    Extract from Aung San of Burma, By Dr. Maung Maung.

9.    Extract from The Pacification of Burma, by Sir Charles Crosthwaite.

10.Extract from The Shan States and the British Annexation, By Sao Saimong Mongrai. တုိ႔ပါ၀င္ၾကပါသည္။

ကယားတုိ႔ဌာနီ ေငြေတာင္ျပည္ - စာေရးဆရာ ဒါရုိက္တာ ျမင့္ေမာင္

eBook file size: 2.21 MB
ebook pages: 102
Publication: ဒုတိယအႀကိမ္၊ ၁၉၆၇ ခုနွစ္၊ စာေပဗိမာန္ပုံနွိပ္တုိက္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕

Download

-Related Articles-

ေကာသမၺီ ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အၾကားရွိ ယဥ္ေက်းမႈမွတ္တုိင္ - ၿငိမ္းေက်ာ္