မဂၤလာျပႆနာ - ဦးေသာ္ဇင္

 eBook file size: 77.9 KB
ebook pages: 8                                                                                                                     Publication: ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ အမွတ္(၈၅) ႏွစ္ပတ္လည္အထူးထုတ္ စႏၵာရုပ္စုံမဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။

Download

-Related Articles-

ဦးေသာ္ဇင္၏စာအုပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

ၾသ၀ါဒါလကၤာရဓမၼကထာက်မ္း - ပထမေရႊက်င္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

eBook file size:
ebook pages:
Publication: ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၂၃၇-ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလ။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၇၅-ခုႏွစ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ရတနာပုံသတင္းစာပုံႏွိပ္တုိက္၌ ရုိက္ႏွိပ္၏။ ေရႊက်င္ဂုိဏ္းႀကီးကို တည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ပထမေရႊက်င္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအရွင္ဇာဂရ မဟာေထရ္ျမတ္ ေရးသားျပဳစုေတာ္မူခဲ့ေသာ က်မ္းျဖစ္ၿပီး မင္းတုန္းမင္းေခတ္တြင္ ရုိက္ႏွိပ္ေသာက်မ္းစာျဖစ္သျဖင့္ ယခုအခါဆုိလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္း(၁၄၀)ရွိၿပီျဖစ္ေသာ အလြန္ရွားပါး က်မ္းစာတစ္အုပ္ျဖစ္ေနေပၿပီ။ ဆရာ၀ွပ္ပုံႏွိပ္သည္။ Printed at the British Burma News Press, Rangoon(Yangon). 1875.

Download

-Related Articles-

ေရႊက်င္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာစာအုပ္မ်ား

မဏိသာရမဥၨဴသာက်မ္းျပဳအေက်ာ္ ႏွင့္ စစ္ကုိင္းေတာင္ရုိးေပၚက စာတမ္းဖတ္ပြဲယဥ္ေက်းမႈ - ကိုရင္စစ္(စစ္ကုိင္း)

eBook file size: 1.29 MB
ebook pages: 25
Publication: ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ပထမအႀကိမ္။ ကာလာဇုံပုံႏွိပ္တုိက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

Download

ဓမၼပူဇာ - ဦးေမာင္ေမာင္တင္(မဟာ၀ိဇၨာ)

eBook file size: 60.4 KB
ebook pages: 4
Publication: ၁၉၈၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ အတြဲ(၁၄)၊ အမွတ္(၉)ထုတ္ ရတနာမြန္မဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။

Download

-Related Articles-

ဦးေမာင္ေမာင္တင္(မဟာ၀ိဇၨာ)၏စာအုပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

အဂတိတရား - စ၀္ထြန္းမွတ္၀င္း

eBook file size: 80.3 KB
ebook pages: 3
Publication: ၁၉၈၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ အမွတ္(၃)ထုတ္ အေကာက္ခြန္ႏွစ္လည္မဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။

Download