ပထမေရႊက်င္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ သိႆေကာ၀ါဒ စကားပုံႏွင့္ ၾသ၀ါဒကထာမ်ား

eBook file size: 696 KB
ebook pages: 29
Publication: ၁၃၄၅-ခုႏွစ္၊ ေရႊဟသၤာဆရာေတာ္၊ ေရႊဟသၤာတုိက္သစ္၊ စစ္ကိုင္းေတာင္ရုိး။

download