သမုိင္း၀င္ ငလ်င္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ေက်ာ္ေဇာ ထင္ရွားသည့္ ေမာ္ေဓာရွင္ဘုရား - ေမာင္ေမာင္ေစာဦး

eBook file size: 405 KB
ebook pages: 9
Publication: ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ အတြဲ(၃) အမွတ္(၃)ထုတ္ ျဖဴနီညိဳျပာမဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

Download

-Related Articles-

ေစတီေတာ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ငါးရာ့ငါးဆယ္မွ ဇာတ္ေတာ္ အမည္ကြဲမ်ား - ေဌးလြင္(ဆားလင္းႀကီး)

eBook file size: 98.7 KB
ebook pages: 4
Publication: ၁၉၈၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ အတြဲ(၁၁)၊ အမွတ္(၄)ထုတ္ ရတနာမြန္မဂၢဇင္း၌ လာရွိေသာ ေဆာင္းပါး။

Download

-Related Articles-

ဇာတ္ေတာ္ ငါးရာငါးဆယ္မွ ေပ်ာက္ေနေသာဇာတ္မ်ား ႏွင့္ စာရင္းမ၀င္ေသာ ဇာတ္မ်ား - ဓမၼာစရိယဦးေဌးလႈိင္

သံယုတၱနိကာယ္ ဇဋာသုတၱန္တရားေတာ္ - တိပိဋကဓရ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီး

eBook file size: 515 KB
ebook pages: 100
Publication: ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ။ ပထမအႀကိမ္။

Download

-Related Articles-

တိပိဋကဓရ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

မင္းကြန္း တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ ၾသ၀ါဒကထာ အာသီသအႏုေမာဒနာ တရားေတာ္

eBook file size: 106 KB
ebook pages: 24
Publication: ဒုတိယအႀကိမ္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္။ ၾသဂုတ္လ။

Download

-Related Articles-

တိပိဋကဓရ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

မင္းကြန္းတိပိဋကဓရဆရာေတာ္ဘုရား ေဟာၾကားနည္းေပးအပ္ေသာ အာနာပါနႆႆတိ သမာဓိဘာ၀နာ ႏွင့္၀ိပႆနာတရားေတာ္

eBook file size: 68.6 KB
ebook pages: 23
Publication: ပထမအႀကိမ္(၁၉၉၀-ဒီဇင္ဘာ)။ ယခု ဒုတိယအႀကိမ္(၁၉၉၁-ေဖေဖၚ၀ါရီ)။

Download