ၾကာပန္းႏွင့္ပမာတူသည့္ဘုရားရွင္ - ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္

eBook file size: 373 KB
ebook pages: 82
Publication: ဖားေအာက္ေတာရရိပ္သာဌာနခ်ဳပ္၊ ဓမၼေဒသနာျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႔၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္။

Download

-Related Articles-

ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ႀကီး၏က်င့္စဥ္က်မ္းစာအုပ္မ်ား

အေမးေလးေထြ အေျဖေလးရပ္ (မလႅိကာေဒ၀ီသုတၱန္ တရားေဒသနာေတာ္) - ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္

eBook file size: 416 KB
ebook pages: 139
Publication: ဖားေအာက္ေတာရရိပ္သာဌာနခ်ဳပ္၊ ဓမၼစာေပျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႔၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္။

Download

-Related Articles-

ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ႀကီး၏က်င့္စဥ္က်မ္းစာအုပ္မ်ား

ေလာကဦးေခါင္း ႏွင့္ ေလာကဦးေသွ်ာင္ - သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ

eBook file size: 217 KB
ebook pages: 6
Publication: ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ေဒေသထ ဘိကၡေ၀ ဓမၼံ စာအုပ္မွ ျပန္လည္ရုိက္ႏွိပ္သည္၊

Download

-Related Articles-

Sitagu Sayadaw Dr.AshinNyanissara

ကမၻာ့ဗုဒၶသာသနာျပဳ သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ

အေလာင္းေတာ္တုိ႔ ေတာထြက္ေတာ္မူၾကၿပီ (ဟတၳိပါလဇာတ္ တရားေဒသနာေတာ္) - ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္

eBook file size: 641 KB
ebook pages: 211
Publication: ဖားေအာက္ေတာရဌာနခ်ဳပ္၊ ဓမၼေဒသနာျပန္႔ပြားေရးအဖြဲ႔၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ မြန္ျပည္နယ္။

Download

-Related Articles-

ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ႀကီး၏က်င့္စဥ္က်မ္းစာအုပ္မ်ား

ႏွစ္ငါးဆယ္ၾကာက အိပ္မက္ တစ္ကယ္ျဖစ္လာၿပီ - သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ

eBook file size: 218 KB
ebook pages: 9
Publication: ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လထုတ္ သီတဂူဓမၼအသံမဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

Download

-Related Articles-

Sitagu Sayadaw Dr.AshinNyanissara

ကမၻာ့ဗုဒၶသာသနာျပဳ သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ