ျပဳန္းလုနီးေသာ ေရႊက်ြန္းေတာ ခန္းလုနီးေသာ နတ္ေရကန္ - သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ

eBook file size: 235 KB
ebook pages: 6
Publication: ေဒေသထ ဘိကၡေ၀ ဓမၼံ စာအုပ္မွ ျပန္လည္ရုိက္ႏွိပ္ပါသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ။

Download

-Related Articles-

Sitagu Sayadaw Dr.AshinNyanissara

ကမၻာ့ဗုဒၶသာသနာျပဳ သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ

ဘုရားမပြင့္မီက ပရိတ္ေတာ္ - ဓမၼာစရိယဦးေဌးလႈိင္

eBook file size: 203 KB
ebook pages: 8
Publication: ၁၉၈၅-ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လထုတ္ ဉာဏ္လင္းဓမၼစာပေဒသာမဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

Download

-Related Articles-

ဓမၼာစရိယဦးေဌးလႈိင္

၀သုႏၶေရ ဆံေရညႇစ္သေလာ - ဓမၼာစရိယ ဦးေအးႏုိင္ (ဘီေအ)

eBook file size: 172 KB
ebook pages: 10
Publication: ၁၉၈၃-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လထုတ္ စစ္ျပန္မဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

Download

ဇာတ္ေတာ္ ငါးရာငါးဆယ္မွ ေပ်ာက္ေနေသာဇာတ္မ်ား ႏွင့္ စာရင္းမ၀င္ေသာ ဇာတ္မ်ား - ဓမၼာစရိယဦးေဌးလႈိင္

eBook file size: 220 KB
ebook pages: 9
Publication: ၁၉၈၃-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လထုတ္ ဉာဏ္လင္းဓမၼစာပေဒသာမဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

Download

ထမင္းမွ စိတ္ျဖစ္သည္ဟူေသာ အယူအဆ - ဒဂုန္ဦးလွေဘ

eBook file size: 88.0 KB
ebook pages: 4
Publication: ၁၉၈၃-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လထုတ္ ျမ၀တီမဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

Download