တုံဂုိဏ္းကို ဖန္တီးသူ - တသက္လွ(ပခုကၠဴ)

eBook file size: 201 KB
ebook pages: 5
Publication: ၁၉၈၃-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထုတ္ ၂၈-ႏွစ္ျပည့္ ဗုဒၶဓမၼေလာကမဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

Download

-Related Articles-

တုံဆရာေတာ္ - ေနမ်ဳိးႏြယ္

ပရိတ္ႀကီး - တင္ေအာင္သြင္

eBook file size: 452 KB
ebook pages: 8
Publication: ၁၉၈၄-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ (၂၉)ႏွစ္ျပည့္ ဗုဒၶဓမၼေလာကမဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

Download

-Related Articles-

ပရိတ္ꨳလူင္

သာသနာျပဳတရားေတာ္ - သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ

eBook file size: 2.73 MB
ebook pages: 46
Publication: ၁၉၈၄-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ပထမအႀကိမ္။ မ်ဳိးညြန္႔ပုံႏွိပ္တုိက္၊ ကန္ေတာ္ကေလး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

Download

 -Related Articles-

ကမၻာ့သာသနာျပဳ သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ၏စာအုပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

Sitagu

စိတ္ပညာသမားႏွင့္တရားထုိင္ျခင္း - ေအာင္၀င္း(စိတ္ပညာ)

eBook file size: 75.3 KB
ebook pages: 6
Publication: ၁၉၈၁-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလထုတ္ ေငြတာရီမဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

Download

 

ဟင္းေလးအုိးႀကီးတရားေတာ္ - သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ

eBook file size: 1.40 MB
ebook pages: 30
Publication: ၁၉၈၂-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ပထမအႀကိမ္၊ ျပည္သူ႔အလင္းစာပုံႏွိပ္တုိက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

Download

 -Related Articles-

ကမၻာ့သာသနာျပဳ သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ဉာဏိႆရ၏စာအုပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

Sitagu