ၾကံဳခဲ့ရဖူးၿပီ - ေဇယ်

eBook file size: 106 KB
ebook pages: 6
Publication: ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ အမွတ္(၇၅)ထုတ္ ေငြတာရီမဂၢဇင္း၌ လာရွိေသာ ေဆာင္းပါး။ (ဤေဆာင္းပါးသည္ ျမင္ကြန္းႏွင့္ျမင္းခုံတုိင္မင္းသားညီေနာင္မွ မင္းတုန္းမင္းအား လုပ္ၾကံေသာ ဇာတ္လမ္းျဖစ္ပါသည္။)

Download

-Related Articles-

 

မင္းတုန္းမင္းႏွင့္ဆက္စပ္အေၾကာင္းအရာမ်ား