ေရႊက်င္နိကာယသမုိင္း - ေဒါက္တာသန္းထြန္း

eBook file size: 3.50 MB
ebook pages: 133
Publication: ခရစ္ႏွစ္-၂၀၁၀၊ ေရႊက်င္နိကာယ စာေပထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔က ထုတ္ေ၀သည္။ သီတဂူကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္ သုေတသနႏွင့္က်မ္းျပဳဌာနမွ ပုံႏွိပ္၏။

Download

-Related Articles-

ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏စာအုပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

Dr.Than Tun

ေရႊက်င္