အစသံေပ်ာက္ အလယ္သံေပ်ာက္ အဆုံးသံေပ်ာက္ စကားလုံးမ်ား - ဦးတင္လွ

eBook file size: 229 KB
ebook pages: 8
Publication: ၁-၅-၁၉၇၀ ခုႏွစ္ထုတ္ ရႈေဒါင့္ဂ်ာနယ္တြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။ ဤေဆာင္းပါးသည္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ(၇)ရက္မွ (၁၁) ရက္ေန႔အထိ ၀ိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္ ပရ၀ုဏ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနေဆြးေႏြးပြဲ ဘာသာ၊ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈက႑တြင္ ဦးတင္လွ တင္သြင္းေသာစာတမ္းကို ရႈေဒါင့္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖၚျပထားျခင္း ျဖစ္၏။

Download

ႏုိင္ငံျခားျဖစ္ ဗမာသစ္ - ဇ၀န

eBook file size: 203 KB
ebook pages: 7
Publication: ၁၉၇၇-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လထုတ္ ေသြးေသာက္မဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

Download

လက္တင္-ျမန္မာအဘိဓာန္ - ေဇယ်

eBook file size: 250 KB
ebook pages: 8
Publication: ၁၉၆၀-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလထုတ္ ျမ၀တီမဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

Download

တံတားဦးတည္ မဂၤလာေစတီေမာ္ကြန္း - တုိးတက္ေရးဦးသန္းေဖ

eBook file size: 43.1 KB
ebook pages: 10
Publication: ၁၉၈၈-ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလထုတ္ ျမ၀တီမဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

Download

ပုဂံေခတ္ ေက်ာက္စာမ်ား - ေမာင္ေနလ

eBook file size: 217 KB
ebook pages: 6
Publication: ၁၉၈၈-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလထုတ္၊ ေသြးေသာက္မဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

Download