အရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ၏ထေရုပ္ပတ္တိနှင့်အဝခေတ် ကဗျာစစ်ပွဲကြီး - ဆရာမာဃ

eBook file size: 159 KB
ebook pages: 51
Publication: ဂန္ဓမာစာပုံနှိပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ၁၉၅၇ ခု။
Brief: မူရင်းကိုးခဏ်းပျို့ဒီပနီကျမ်းမှ ထေရုပ္ပတ္တိနှင်အခြားသော စပ်ဆိုင်သည့်အကြောင်းရာများကိုသာ ရွေးထုတ်၍ စာအုပ်ပြုလုပ်ထားပါသည်။


Download