ၾိင်ႈဝၢင်းၵႂၢမ်းတႆး - ၼၢင်းလၢဝ်သႂ်ယိင်း

eBook file size: 4.76 MB

ebook pages: 160

Publication: ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။ 2004 ၼီႈ။


download