တူင်ႇမိူင်းတႆး ပၢၼ်ၵဝ်ႇ - တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၸၢႆးသၢင်ႇဢၢႆႈ

eBook file size: 104 KB
ebook pages: 6
Publication: ထုတ်ႇဢွၵ်ႇတီႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူၼ့်ၶႂုႉ ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ့် ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ မူႇၸုမ်းတႆးလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်း 2005, Dec.
Brief: လွင်ႈပိုၼ််းတႆးတီႈၵႅပ်ႈ


DownloadRelated Articles


ေဒါက္တာစုိင္းစံအုိက္၏စာအုပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

Dr.Sai San Aik