ၸႅၵ်ႇၽႄမိူၼ်းသဵၼ်ႈဝီ ပဵၼ်သွင်ပွတ်းသေ ပွတ်းၼိုင်ႈပဵၼ်မႃး ၸေႈဝဵင်းမိူင်းယႆ - တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၸၢႆးသၢင်ႇၽေႇ

eBook file size: 76.1 KB
ebook pages: 3
Publication: ထုတ်ႇဢွၵ်ႇတီႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၾရႅၼ့် ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ မူႇၸုမ်းတႆးလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်း  2015, Dec.
Brief: ၵွပ်ႈသင်လႄႈ သႅၼ်ဝီ လႄႈ မိူင်းယႆ ပဵၼ်မႃး


DownloadRelated Articles


HsenWi State Chronicle - Sir James George Scott

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸဝ်ႈၾႃ့လူင် ၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁူင်း မိူင်းသႅၼ်ဝီ

ပုိꨓ္းမူိင္းသꨰꨓ္ဝီ - သိႏၷီရာဇ၀င္ေတာ္ - Hsenwi Chronicle related with Mong Yai historical facts

An Oral History Approach to a Sawbwa Family’s Strategy: Research Notes for a Short History of Hsenwi