သမႅင်းမၢၼ်းတလေး ဢမ်,ပႃႇလႃႇမၢၵ်ႇမူင်ႈၶမ်း - ၸဝ်ႈၸရေး လုင်းၸၢႆးထုၼ်း

eBook file size: 74.6 KB
ebook pages: 7
Publication: Treasure from Tai Great Texts, Paper Collection of the 4th Lik Loung Conference, 2016.
Brief: This is Lik Loung Paper in which a story tells Buddha arrived at Mandalay Hill and Ogress offer her breast by cutting and make a wish to be a powerful king in the future and then he really became a king and ruled the kingdom but he was too old to be a king that time but he became very young again after had the golden mango etc...


DownloadRelated Articles


Historic sites and monuments of Mandalay and environs - U Lu Pe Win

မန္တလေးဖြစ်စဉ် - ဗိုလ်မှူးဘရှင်

A Visit To The King Of Burmah At Mandalay In October 1868

Archaeological Notes on Mandalay - Taw Sein Ko

Chronology of Mandalay - Dr. Than Tun

မန္တလေး မြေမြို့ရိုးကြီး - ဦးမောင်မောင်တင်(မဟာဝိဇ္ဇာ)

မဏ္ဍလေးမှ မန္တလေး - ဦးဣန္ဒိယ

မန္တလေးမြို့ နန်းတော်တည်ဆောက်ခန်း - ဦးလှတင်