ပေလာင္ပုံျပင္မ်ား - လူထုဦးလွ

eBook file size: 1.81 MB
ebook pages: 157
Publication: 19-6-1965၊ ပထမႏွိပ္ျခင္း၊ ႀကီးပြားေရးပုံႏွိပ္တုိက္၊ ၈၄-လမ္း၊ လက္ဆည္ကန္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။ ျပည္ေထာင္စုအမ်ဳိးသား မ်ား၏ပုံျပင္မ်ား အမွတ္စဥ္(၁၃)အျဖစ္ ထုတ္ေ၀ေသာ စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

download

-Related Articles-

ꨡပုမ္ꨲတꨯး မꨯꨤ(꨼)

ꨡပုမ္ꨲတꨯး မꨯꨤ(꨽)