ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ ရွမ္းေက်ာင္းႀကီး ဦး၀ိမလ ကိစၥေ၀ဘန္ခ်က္ ႏွင့္ သီေပါနယ္ေတာ္ သာသနာေရး၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္အား ရွမ္းျပည္ သာသနာ့မ႑ဳိင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား မိန္႔ၾကားခ်က္

eBook file size: 108 KB
ebook pages: 21
Publication: ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ပိဋကတ္ေတာ္ ျပန္႔ပြားေရး ပုံႏွိပ္တုိက္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။ ၁၉၅၀

download

လိꨀ္ꨳထမ္း လြင္ꨳꨀတ္းယꨱꨓ္ သူိဝ္းသဳꨲ မင္ꨲꨀလဳꨲ (꨾ꩃ)ပဳး တီꨳပြင္ꨲꨀꨮꨤမ္းတꨯး

eBook file size: 12.4 MB
ebook pages: 75
Publication: 1st Edition, Aye Press, July, 2013

download

ရွမ္းေပစာေဟာင္း ထူးျခားေသာ ဂါထာတစ္ပုဒ္ - ေအာင္ေဇ(L.L.B)

eBook file size: 310 KB
ebook pages: 5
Publication: ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လထုတ္၊ နကၡတၱေရာင္ျခည္မဂၢဇင္းတြင္ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

download

ပပ္ꨵꨅဝ္ꨳရꨟꨤꨓ္းယိပ္းတုိဝ္း

eBook file size: 33.5 MB
ebook pages: 162
Publication: Aye Press, Yangon, Burma, 2010

download

သုိꨀ္ꨳပုိꨓ္းၾꨕဳး - ꨅဝ္ꨳꨁူးမိလိꨓ္ꨲတ(ပိꨓ္ꨲတꨰမ္ꨳ)

eBook file size: 3.78 MB
ebook pages: 93
Publication: 1st Edition, May, 2006, Aye Press, Yangon, Burma

download