မူဆယ္ျမဳိ႕ လြဳိင္တိန္းခမ္း၌ တည္ထားကုိးကြယ္မည့္ မိဂဒါမဟာေစတီေတာ္ၾကီး - ျမဆန္းကို(ေၾကး/ေျမ)

eBook file size: 262 KB
ebook pages: 7
Publication: (ဤေဆာင္းပါးကို ကုိဆန္းလြင္ဦးမွ ေပးပုိ႔ပါသည္။)

Download

-Related Articles-

ေစတီေတာ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

Blessings... You can D.I.Y, The Mangala-sutta and its reflection on life, education, family, social matters, ethics and mind training - Dr. Kammai Dhammasami (Oxford Buddhavihara)

eBook file size: 15.2 MB
ebook pages: 85
Publication: 2nd Edition, 2012, Singapore. This book was gifted by Sao Khu Dr. Khammai Dhammasami and now has been made as ebook for many people to read easily no need to find difficulty.

Download

-Related Articles-

Dr. Khammai Dhammasami (ေအာက္စ္ဖုိ႔ဒ္ဗုဒၶ၀ိဟာရေက်ာင္းတုိက္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဓမၼသာမိ)၏တရားစာေပမ်ား

အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶသာသနာ သမုိင္းအက်ဥ္း - ေအာက္စ္ဖုိ႔ဒ္ဗုဒၶ၀ိဟာရဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဓမၼသာမိ

eBook file size: 41.7 KB
ebook pages: 7
Publication: ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလထုတ္ အပၸမာဒမဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

Download

-Related Articles-

Dr. Khammai Dhammasami (ေအာက္စ္ဖုိ႔ဒ္ဗုဒၶ၀ိဟာရေက်ာင္းတုိက္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဓမၼသာမိ)၏တရားစာေပမ်ား

Teaching Dhamma In New Lands - The International Association of Buddhist Universities (IABU)

eBook file size: 5.80 MB
ebook pages: 369
Publication: Academic Papers presented at the 2nd IABU Conference, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Main Campus, Wang Noi, Ayutthaya, Thailand.

Download

 

-Related Articles-

 

 Dr. Khammai Dhammasami (ေအာက္စ္ဖုိ႔ဒ္ဗုဒၶ၀ိဟာရေက်ာင္းတုိက္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာဓမၼသာမိ)၏တရားစာေပမ်ား

ေꨁဳꨳသင္ꨲꨀꨮꨤမ္းသြꨓ္ ထမ္းꨡြꨓ္လီ မꨯꨤ(꨽) - ꨅဝ္ꨳၾသဳꨲမဳꨓိတ(သီꨲထြꨀ္ꨳ)

eBook file size: 9.83 MB
ebook pages: 75
Publication: 2013, Aye Press, Yangon, Myanmar

Download

-Related Articles-

ေꨁဳꨳသင္ꨲꨀꨮꨤမ္းသြꨓ္ ထမ္းꨡြꨓ္လီ