ကုိလုိနီေခတ္ ရွမ္းျပည္သူတုိ႔အား ႏုိင္ငံေရးမ်က္စိ ဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ ပအုိ႔၀္အမ်ဳိးသား သထုံ(ဆီဆုိင္)ေစာ္ဘြား စ၀္ခြန္ၾကည္ - ဦးထြန္းျမင့္(ေတာင္ႀကီး)

eBook file size: 47.4 KB
ebook pages: 5
Publication: ၂၀၀၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ေတာင္ႀကီးအသင္းမွ ထုတ္ေ၀ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္မဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

download

ဦးစုိင္းေအာင္ထြန္း၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္း

eBook file size: 40.0 KB
ebook pages: 2
Publication: လက္ကမ္းစာေစာင္။

download

ရွမ္းမဟာဒါန္၀န္ႀကီး က၀ိစိႏ ၱာ - ကေမၺာဇႏုခင္

eBook file size: 341 KB
ebook pages: 7
Publication: ၁၉၈၁-ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလထုတ္ ေငြတာရီမဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

download

ရွမ္းႏြယ္ဖြား ျပည္ေထာင္စု သားေကာင္းမ်ား - ေဒါက္တာစုိင္းစံအုိက္

eBook file size: 115 KB
ebook pages: 7
Publication: ၁၉၉၇-ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာင္ႀကီးအသင္းမွ ထုတ္ေ၀ေသာ ႏွစ္(၅၀)ေျမာက္ ေရႊရတုရွမ္းျပည္နယ္မဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

download

 

ေဒါက္တာစုိင္းစံအုိက္၏စာအုပ္ေဆာင္းပါးမ်ား

Dr.Sai San Aik