ေခမရဌ္မွ ဂုံရွမ္းတုိ႔အေၾကာင္း

eBook file size: 81.4 KB
ebook pages: 6
Publication: (၂၀-၁၀-၁၉၇၄)ခုႏွစ္ထုတ္ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး သိပၸံ (၁၀)ႏွစ္ေျမာက္စာေစာင္တြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

download