ေက်ာက္မဲ

eBook file size: 40.7 KB
ebook pages: 2
Publication: ၁၉၆၁-ခုႏွစ္ထုတ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္စာေစာင္တြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

download

ေညာင္ေရႊ ႏွင့္ ေရႊေညာင္ - ထြန္းထြန္း

eBook file size: 105 KB
ebook pages: 8
Publication: ၁၉၉၇-ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာင္ႀကီးအသင္းမွ ထုတ္ေ၀လုိက္ေသာ ႏွစ္(၅၀)ေျမာက္ ေရႊရတုရွမ္းျပည္နယ္မဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

download

-Related Articles-

ေညာင္ေရႊ

Towards A Revised History Of Sukhothai Art : Reassessment of the Inscription of King Ram KhamHaeng

eBook file size: 46.9 MB
ebook pages: 108
Publication: ?

download

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕အေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း - ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ (သြား/ဆရာ၀န္)

eBook file size: 55.5 KB
ebook pages: 7
Publication: ၂၀၀၀-ျပည့္ႏွစ္ထုတ္ ရွမ္းျပည္နယ္မဂၢဇင္းတြင္ ပါေသာ ေဆာင္းပါး။

download

-Related Articles-

ေတာင္ႀကီး

Taunggyi

သ်မ္း - ေဒါက္တာသန္းထြန္း

eBook file size: 137 KB
ebook pages: 10
Publication: ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေရးသားသည့္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ထုတ္ ေခတ္ေဟာင္းျမန္မာရာဇ၀င္၌ လာရွိေသာ သွ်မ္းအေၾကာင္းကို ေရးသားထားေသာ အခန္းကို ျပန္၍ စာစီရုိက္ထားပါသည္။

download

-Related Articles-

ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏စာေပမ်ား

Dr. Than Tun