ရှမ်းပြည်နယ် ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေး ပန္နက်ချပွဲ

eBook file size:  4.06 MB

ebook pages: 110

Publication: ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရပုံနှိပ်ရေးနှင့်စာ​ရေးကိရိယာဌာန။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်။


download


Related Articles


 

 

A Burmese Loneliness : A Tale Of Travel in Burma, The Southern Shan States and Keng Tung

eBook file size:  13.5 MB

ebook pages:  283

Publication: 1918, Printed at Thacker, Spink & co, Calcutta.

download

Tai People Chronicle

eBook file size:  7.62 MB

ebook pages:  177

download

 

SWAN : ဆယ်နှစ်တာ ခရီး

eBook file size: 22.5 MB

ebook pages: 58

Publication:  Shan Women's Action Network, P.O. Box 120, Phrasing Post Office, Chiangmai, Thailand.


download


Related Articles


 

A Shan and English Dictionary

eBook file size: 31.5 MB

ebook pages: 708

Publication: 1914, American Baptist Mission Press, Rangoon, Burma(Myanmar)

download

More Articles...

  1. To edit