ၵျၢမ်းလေႃးၵ သမ်ႇမုၵ့်တီ့ မၢႆ(1) - ၸၢႆးၸၢမ်ႇယွတ်ႈၶိူဝ်း

eBook file size: 324 KB
ebook pages: 37
Publication: ပီတၢင်ႇၸၢၵ်ႈ 2009. ပပ့်ၼႆ့ တႅမ်ႈဝႆ့ လွင်ႈၵူၼ်းတၢႆ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းယဝ့် ပေႃးဝႃႈတၢႆၸိူင့်ႁိုဝ် လူဝ်ႇၸွမ်း ႁဵတ်းၸိူင့်ႁိုဝ် တႅမ်ႈဝႆ့ပၵ်းပိူင် ၸိူဝ်းၼၼ့်ၶႃႈဢေႃး... ၵွၺ်းၵႃး လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆ့ၸမ်း မၼ်းပဵၼ်ထုင်းလေႃးၵီႇ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇလႄႈ ပေႃးဝႃႈၼပ့်တူၺ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇမိူဝ်ႈၼႆ့ၼႆၸိုင် မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃးယဝ့် ၵွၺ်းၵႃႈတႃႇတေပဵၼ် လွင်ႈပိုၼ့်ႁူ့ တၢင်းၼမ်သေလႄႈ ၶိုၼ်းမႃး တၢင်ႇပၼ်ဝႆ့ယဝ့်ၶႃႈဢေႃႈ...


Downloadမိူင်းတႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းႁူႉဢေႇ - ၸၢႆးဢေးမွင်ႇ (ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ လိၵ်ႈၶႄႇ)

eBook file size: 92.1 KB
ebook pages: 9
Publication: "The Culture Heritage of Tai(Shan) Ethnic Groups" Book ꨲ (Tai New Year, Keng Tung 2012)


 Download -Related Articles-


 ပၢင်ႇဢူး ႁူဝ်ပၢင်ႇ - ၸၢႆးဢေးမွင်ႇ

 

ႁူႉႁၼ်လိၵ်ႈတႆး သုတပဒေသာ ရှမ်းဘာသာလေ့လာနည်း

eBook file size: 12.5 MB
ebook pages: 79
Publication: ၁၉၆၉-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ဒုတိယအကြိမ်၊ အုပ်ရေ(၅ဝဝဝ)၊ ဘဝသစ်ပုံနှိပ်တိုက်၊ ကန်တော်ကလေး၊ ရန်ကုန်မြို့မှ ပုံနှိပ်သည်။ ဤစာအုပ်ကို အီးမေးလ်ဖြင့် (Nang Mwe Hkur) နန်းမွေခေးမှ ပေးပို့လာပါသည်။ ပေးပို့ လာသူ နန်းမွေခေးကိုလည်း သျှမ်းရိုးမဝဘ်ဆိုက်မှ အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ၵေႃႉသူင်ႇမႃးပၼ်ပပ်ႉၼႆႉတႄႉပဵၼ် ၼၢင်းမူၺ်ၶိူဝ်း ၶႃႈဢေႃႈ။ ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တႄႉတႄႉယူႇၶႃႈ။

Download

-Related Articles-

ꨀꨮꨤမ္းꨀပ္းထုꨀ္ꨲ ꨬလꨳ ꨀꨮꨤမ္းတꨀꨓ္ - တဳဝꨓ္း

သင္ꨲပုꨓ္းလူင္ ꨬမꨳလိꨀ္ꨳတꨯး - ၾသဳꨲꨡူးထုꨓ္းလဳꨵ

Primer books

ပပ္ꨵꨟꨱꨓ္းလိꨀ္ꨳတꨯး tai learning & reading books

တပ္မေတာ္ပညာေရးေက်ာင္း တုိင္းရင္းဘာသာစာေပ ႏွင့္ စကားေျပာသင္တန္း - ရွမ္းဘာသာ သင္ရုိးညႊန္းတမ္း ႏွင့္ သင္ခန္းစာ

လိꨀ္ꨳတꨯးမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ - မ်က္ေမွာက္သိပၸံနည္းျဖင့္ ယေန႔ သွ်မ္းစာကုိ ေလ့လာနည္း

ပိုၼ်းတႆးသႃ တီႈၵႅပ်ႈမၼ်း - ၸၢႆးထုၼ်းၵျႅင်ႇ

eBook file size: 54.3 KB
ebook pages: 3
Publication: ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဝတ်ႉထၼႃး ထမ်းတႆး တီႈပၢင်ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ပီမႂ်ႇတႆး၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ 2107။

 

Download

ၵၢမ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈၵႅပ်ႈလိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉၶမ်ႈ - လုင်းတၢင်းၵႄး

eBook file size: 12.2 MB
ebook pages: 33
Publication: ၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇလိၵ်ႈ ဝူင်းဝၼ်း ပွၵ်ႉမဵဝ်ႉမ၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။ 2000 ၼီႈ။


Download -Related Articles-


ပပ်ႉၸိူဝ်းလုင်းတၢင်းၵႄးတႅမ်ႈဝႆႉ