ရွမ္းစာဆုိေတာ္ က၀ိအေက်ာ္ႀကီးမ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳကန္ေတာ့ပါ၏

eBook file size: 286 KB

ebook pages: 7

Publication: ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ရွမ္းမဂၢဇင္း၊ ရွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအသင္း၊ ရန္ကုန္။

download

The Old Thai or Shan Empire of Western Yunnan

eBook file size: 736 KB

ebook pages: 10

Publication: The China Review

download

္ မ-ꨟဳꨳတူဝ္ တြမ္းꨅ္ꨮလိꨀ္ꨳတꨯး

eBook file size: 240 KB

ebook pages: 6

Publication: သꨯꨤပꨰꨓ္း၊ No.13, July, 2007, Pg. 12 to 19

download

တပ်မတော် ပညာရေးကျောင်း တိုင်းရင်းဘာသာစာပေ နှင့် စကားပြောသင်တန်း ရှမ်းဘာသာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း နှင့် သင်ခန်းစာ

eBook file size: 6.41 MB

ebook pages: 210

Publication: ပထမအကြိမ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၁၉၈၂ ခုနှစ်၊ ၁၆၅ လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။


download